Doelstelling

Joods Cultureel Erfgoed in Limburg te conserveren en te bewaren, opdat er blijvende belangstelling in Limburg ontstaat rondom roerend en onroerend joods erfgoed.
Door de Holocaust is de joodse gemeenschap in Limburg gedecimeerd en zijn er nog maar weinig joden woonachtig in onze provincie. Er is nog één synagoge in gebruik voor de eredienst, namelijk de synagoge van Maastricht.

Synagoge hoek Bogaardenstraat / Capucijnengang Maastricht

Deze synagoge wordt nog steeds gebruikt door de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg. Daarnaast zijn er nog twee synagogen in Meerssen en Roermond, die een meer museale functie hebben.
Al deze monumenten worden bedreigd in hun voortbestaan en dat geldt ook voor de 19 joodse begraafplaatsen, die verspreid liggen over de provincie, van Eijsden in het zuiden tot Gennep in het noorden.
Ook deze monumenten willen we behouden voor de toekomst als eretekens, maar ook als waarschuwing voor wat er kan gebeuren als we niet alert zijn ten aanzien van opkomend antisemitisme, discriminatie en racisme.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het vergaren van subsidies, legaten, donaties en al hetgeen  verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur van de Stichting Joodse Cultureel Erfgoed bestaat ui:

Herman Kaiser (voorzitter)
Simon Manassen (secretaris)
Marc Schats (penningmeester)
Benoit Wesly (vice-voorzitter)
Jac Lemmens (bestuurslid)
Ernst de Reus (bestuurslid)
Nicole Kleikers - Houben (adviseur)

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Joods Cultureel Erfgoed Limburg ontvangen geen beloning en/of vergoeding.

Beleidsplan


Beleidsplan SJCEL 2024 - 2026 (NL)

SJCEL Policyplan 2024 - 2026 (Eng)

Aangepast  donderdag 25 april 2024

Roerend Erfgoed


Onroerend Erfgoed


Media


Literatuur


Actueel


Akte van oprichting


Jaarverslagen


Contact


Doelstelling


Anbi status